Komisyonlar ve Koordinatörlükler

İKTİSAT BÖLÜM BAŞKANLIĞI GÖREV DAĞILIMI

2017-2018 AKADEMİK YILI

 

Bölüm Başkanı   : Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN 

Bölüm Başkan Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI 


Muafiyet Ve İntibak Komisyonu

Başkan  : Arş. Gör. Dr. Gül GÜNEY

Üyeler  : Öğr. Gör. Dr. Okan YILMAZ

      Arş. Gör. M Akif PEÇE

                      Arş. Gör. Havanur ERGÜN TATAR


Eğitim Komisyonu

Başkan  : Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI

Üyeler  : Öğr. Gör. Dr. Okan YILMAZ

          Arş. Gör. Dr. Gül GÜNEY

            Arş. Gör. Havanur ERGÜL

 

 Staj Komisyonu

Fakülte Staj Komisyonu Üyesi    : Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN 

Bölüm Staj Sorumlusu     : Arş. Gör. Havanur ERGÜL

 

Çift Anadal-Yandal Programı Sorumlusu: Arş. Gör. Havanur ERGÜL


Programı Ve Sınav Takvimi Hazırlama Sorumlusu

Asıl      : Arş. Gör. M Akif PEÇE

         Yedek    : Öğr. Gör. Dr. Okan YILMAZ

 

Uzaktan Eğitim Bölüm Sorumlusu:

Yar.Doc. Dr. Ahmet Kamacı


Bölüm-ABD Bologna (BEK) Sorumlusu:

       Farabi Koordinatörü  : Arş. Gör. Dr. Gül GÜNEY 

  Erasmus Koordinatörü   : Arş. Gör. Dr. Gül GÜNEY

Mevlana Koordinatörü  : Arş. Gör. M Akif PEÇE

 

Bölüm Web Sayfa Sorumlusu  : Öğr. Gör. Dr. Okan YILMAZ


ÖĞRENCİ DANIŞMANLIKLARI

 

SINIFLAR              ÖĞRETİM ELEMANI

        1. Sınıf I. Öğretim             Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEY

        1. Sınıf II. Öğretim            Yrd.Doç. Dr. Gül GÜNEY

             2. Sınıf I. Öğretim             Yrd.Doç. Dr. Ahmet KAMACI

             2. Sınıf II. Öğretim            Yrd.Doç. Dr. Ahmet KAMACI

 

              3. Sınıf I. Öğretim             Yrd.Doç. Dr. Ramazan ARSLAN

              3. Sınıf II. Öğretim            Yrd.Doç. Dr. Ramazan ARSLAN

       4. Sınıf I. Öğretim             Öğr. Gör. Dr. Okan YILMAZ

       4. Sınıf II. Öğretim            Öğr. Gör. Dr. Okan YILMAZ