image/svg+xml
image/svg+xml

Bölüm Farklılaşma Stratejisi

Üniversitemizin 2020 yılında “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanında “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversite” seçilmesi ile birlikte, bölümümüzün de bu alanda çalışmaları başlamıştır. İktisat bölümü olarak ders planlarımızı bu amaca yönelik güncellenmekteyiz. Ayrıca bölümümüz tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma İktisadı” yüksek lisans programı da 2020 yılında faaliyete geçirilmiş olup 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

 

İktisat bölümü olarak üniversitemizin farklılaşma strateji kapsamında yapılacak eğitim, akademik ve topluma katkı amaçlı faaliyetler planlanmış ve çalışmalar bu yöne doğru kaydırılmıştır. Farklılaşma stratejisi kapsamında öncelikli hedeflerimiz bu alanda akademik çalışmaların artırılması ve lisansüstü eğitim kapsamında yapılacak olan çalışmaların da uyumlu olmasını sağlamaktır.