image/svg+xml
image/svg+xml

Hakkımızda


İktisat bilimi sanılanın aksine insanlara para kazanmayı değil  sosyal refahı attırma yolundaki fırsatların farkına varmayı öğretir.İktisat alanında uzmanlaşmak, öğrencilere iktisadi teorileri derinlemesine anlama becerisi kazandırırken; onlara ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde ekonomilerin işleyiş biçimini kavrama yeteneği sağlayacak gerekli bilgi donanımını da sağlar. İktisat Bölümü, öğrencilerine iktisadın gerek teorik, gerekse uygulama alanlarındaki perspektiflerini sunmayı, böylelikle mezunlarına mesleki tercihlerini yapmadan önce, iktisadi konularda belli düzeyde rekabet üstünlüğü kazandırmayı hedeflemektedir.
Günümüz toplumlarındaki sorunları anlamamızı sağlayan iktisat biliminin incelediği konular arasında işsizlik ve enflasyon, iktisadi büyüme, uluslararası ekonomik ilişkiler ve iktisat politikaları önem taşımaktadır. İktisatçılar uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm getirebilecek ve hatta yönetimi elinde bulunduranların kararlarında etkin olacak bilgi birikimine sahip olmalı; analitik düşünce ve sentez yapma kabiliyetlerini geliştirerek çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Diğer taraftan iktisat işsizlik,ortalama gelirdeki artış ve fiyatların yükselme düzeyi gibi etkileyen güçleri ve eğilimleri de analiz eder. İktisat Bölümünün amacı, hızla değişen ve gelişen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmaktır. Gerek teoride gerekse pratikte meydana gelen son iktisadi gelişmelerin öğrencilere zamanında aktarılması, öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik, uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.İktisat Bölümünde eğitim görenler, analitik düşünce yeteneği kazanırken, sıklıkla ekonomi, işletme, finans, hukuk yada diğer branşlarda lisans üstü eğitim görmeyi tercih etmektedirler.İktisat Programı ayrıca, öğrencilere analitik ve sayısal araştırmalar için gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde tasarlanmıştır. Finansal piyasalardaki hızlı değişim ve küreselleşme olgusu, programda önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği ve dünya ekonomisindeki gelişmelerle ilgili derinlemesine bilgi sahibi, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilen öğrenciler yetiştirmek, programın ana hedeflerinden birisidir.

Çalışma Alanları

İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. İktisat bölümünde verilen eğitim, yaşadığımız dünyayı daha iyi algılayabilmek için yöntemler sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimizi günümüz iş dünyasına hazırlamak adına önceliğimiz ,iktisat alanındaki derslerin yanı sıra iyi hukuk, muhasebe, ve istatistik eğitimi alan öğrenciler yetiştirmektedir.


Bölüm Başkanı'nın Mesajı
 
Sevgili öğrenciler ve öğrenci adayları,
Bölümümüzde öğretim üyeleriyle öğrenciler arasında sıcak ve karşılıklı anlayışa dayalı ilişkiler kurma anlayışını benimsemekteyiz. Bu nedenle akademik olarak karşılaşabileceğiniz sorunların çözümü için danışmanlarınızdan yardım istemekten çekinmemelisiniz. Genel olarak sorunlarınızı bölüm başkanı olarak bana veya bölümümüzdeki diğer öğretim üyelerine iletirseniz birlikte çözümler üretebiliriz. Unutmayın ki biz burada sizler için varız.
Pek çoğunuz ülkemizin farklı bölgelerinden buraya geleceksiniz. Dolayısıyla kültürel ve sosyal farklılıklarla, zorluklarla karşılaşmanız doğaldır. Bu zorlukları aşmak için tek ihtiyacınız sağduyudur. Bartın, ekonomik ve sosyal altyapısıyla Batı Karadeniz Bölgesinin önemli illerinden birisidir. Bartın halkı ile kuracağınız iyi ilişkiler hem sizin burada mutlu bir öğrencilik dönemi geçirmenize, hem de Fakültemiz ve Bölümümüzün Bartın ve Bölgede daha çok saygı görmesine yardımcı olacaktır.

Hepinizi içtenlikle selamlıyoruz.