image/svg+xml
image/svg+xml

Bölgesel Kalkınma İktisadı

Programın Amacı:
Bölgesel Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans Programı ile bölgesel yapıya ilişkin temel sorunları ve mevcut ekonomik problemleri tespit ederek bunlara dönük çözüm araçlarının geliştirilme becerisinin kazandırılması, bölgesel kalkınma sürecinde kamu ve özel kuruluşların yerel dinamiklerle işbirliğinin saptanması ve eksikliklerin tespit edilerek öneriler geliştirilmesi, kalkınma sürecinde bölgesel ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan dönüşümlerin tespit ve takip edilmesi ve Filyos bölgesinde gelecekteki potansiyel dönüşümlerin analiz edilmesi sağlanacaktır. Filyos Vadisi Projesi ile ülkeler arasında yapılacak açılımların merkezi haline gelecek bölgemizin daha dengeli büyümesine katkı sunacaktır. Bölgenin kalkınma sürecinin hızlanması sadece bölgeler arası etkileşimin sağlanmasına katkı sunmayacaktır ayrıca Filyos Vadisi Projesi ile ülkeler arasında yapılacak açılımların da merkezi haline gelecek bölgenin daha dengeli büyümesine katkı sunacaktır. Açılacak program, özelde fakültenin genelde üniversitenin ve akademik personelinin bölgesel kalkınma alanında ihtisaslaşmasına katkı sunması da ayrı bir avantajı olacaktır. Yine ülkemiz açısından bölgesel gelişmişlik farkının kapanması ile daha dengeli bir büyüme ve kalkınma yakalanmış olacaktır. Açılacak program ile hem ihtisasını tamamlayan öğrenciler hem de yapılacak olan akademik çalışmalar, yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi, bölgesel kalkınmada ekonominin çeşitlendirilmesi ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, tarım sektöründe yapısal dönüşümün hızlandırılması, tarımsal verimliliğin yükseltilmesi, beşeri ve sosyal sermayenin güçlendirilmesi, sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması gibi konulara da katkı sunacaktır. Bölgenin rekabet gücünün artırılmasına katkı sunarak, bölgede öne çıkan sektör ve kümelerin etkin kılınmasında, imalat sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık ile turizm sektörlerinin kalkınma yönünden harekete geçirilmesine yardımcı olması beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir: 

Uluslararası İlişkiler, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi, Peyzaj Mimarlığı, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Raylı Sistemler, Ulaştırma Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olan adaylar programa başvurabilirler. 


Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES sınavının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si ve yapılacak bilim sınavının %20’sidir. Adaylardan dil şartı aranmamaktadır. Ancak KPDS, YÖK-DİL vb. sınavlardan alınan puanlar genel ortalamaya %10 katkı sağlamaktadır. Yapılacak genel değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. 

Ders Planı ve içeriklerine bu linkten ulaşabilirsiniz.