image/svg+xml
image/svg+xml

Girişimcilik Tezsiz Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı

Girişimcilik uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; girişimcilik alanında çağdaş yönetim araç ve tekniklerini kullanarak kamu ve özel sektörde çalışan veya çalışmayı düşünen öğrencilerin girişimcilik alanında bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir.

Girişimcilik uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından kurulan sanal ortam vasıtasıyla yürütülmektedir. Derslerde akademisyenler ve öğrenciler sanal bir sınıfta biraraya gelmekte, birbirleri ile karşılıklı ilteşim kurabilmektedir.

Sanal derslerde örgün öğretimde olduğu gibi yazı tahtası, powerpoint gösterileri, videolar, örnek olaylar, çoklu ortam araçları (multimedia), animasyon ve simülasyon gibi birçok eğitim araçları kullanılmaktadır. Dersler ve sınavlar büyük ölçüde sanal ortamda yapılacaktır.

Girişimcilik yüksek lisans programının mezunları, çeşitli sektörlerde bireysel girişimci, kurumsal girişimci veya sosyal girişimci kapsamında yeni iş fikirlerini ortaya koyabilen işverenler olabilecektir. Bunun yanında, mevcut güncel işlerin geliştirilerek, yeni fırsatların belirlenerek ve mevcut işlerden yeni yatırımlar üretilerek, yeni fikirlerin ve inovatif yaklaşımların gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması da hedeflenmektedir.

Girişimcilik tezsiz yüksek lisans programı; on adet seçmeli ders ve eğitim sonunda yazılacak dönem projesinden oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç dönemdir. Öğrenci, ikinci dönem başında dönem projesi dersini alır. Derslerini tamamlayan öğrenci iki dönem sonunda mezun olabilmektedir. Halihazırda program dahilinde 41 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Program dahilinde vize sınavları elektronik ortam üzerinde, final ve bütünleme sınavları fiziki ortamda gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, işletme ya da iktisat tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Nasıl Başvurabilirim

  • Lisans diplomasına sahip olmak.

  • Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) onaylatmış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).

  • Tezsiz Yüksek Lisansta lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.